Όπως κάθε σταθερό οικοδόμημα ,έτσι και η εταιρεία μας έχει ένα σκελετό, μια οργανωτική δομή. Για την σωστή λειτουργία μας απασχολούμε πτυχιούχους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους-ηλεκτρολόγους, μόνιμους εργατοτεχνίτες, ειδικευμένους εργοδηγούς , οικονομολόγους – λογιστές, συνεργάτες και βοηθούς προσωπικού

H δομή μας αυτή εξασφαλίζει:

  • Σε εσάς την επιστημονική ,τεχνοκρατική ολοκλήρωση του έργου με τις υψηλότερες προδιαγραφές
  • Στην εταιρία μια σταθερή βάση, μια διαρκής βελτίωση της ποιότητας των έργων μας ,ένα σημείο αναφοράς.