•  Θέρμανση: Αυτονόμηση διαμερίσματος από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης. εγκατάσταση ή αντικατάσταση καυστήρα / λέβητα με νέο πετρελαίου, φυσικού αερίου ή συστήματος με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Διπλά τζάμια (συμπεριλαμβάνονται παντζούρια, ρολά κλπ.) και κουφώματα.
  •  Μόνωση ταράτσας ή/και τοποθέτηση κελύφους.
  • Ηλιακοί συλλέκτες
  • Λοιπές παρεμβάσεις (μόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα, κλπ.)
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτου και συμψηφισμός έως το πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου με το κόστος εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας.
  • Με το νέο νόμο, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση, η πώληση ή γονική παροχή ακινήτου χωρίς βεβαίωση μηχανικού.
  • Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) άμεσα μετά από απαραίτητο επιτόπιο έλεγχο και επιμετρήσεις της προς επιθεώρηση οικίας.
  • Η ανακαίνιση μπορεί να ξεκινάει από κάποιες μικρές οικοδομικές εργασίες, σε συγκεκριμένους χώρους και δωμάτια, ενώ τέλος μπορεί να φτάνει και στην γενική ανακαίνιση σπιτιού, προχωρώντας σε αλλαγές της εσωτερικής διαρρύθμισης.
  • Αν θέλετε να επανασχεδιάσετε το χώρο σας με έξυπνο και οικονομικό τρόπο, σας προσφέρουμε πρωτότυπες ιδέες διακόσμησης, και ανανέωσης του επαγγελματικού σας χώρου. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την παρουσίαση της πρότασης μας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα φωτορεαλιστικής αναπαράστασης εξασφαλίζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης μας.
  • Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες για την έκδοση Οικοδομικών Αδειών και αδειών λειτουργίας. Με υπευθυνότητα, συνέπεια και ταχύτητα αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλων των μελετών που απαιτούνται.